Oppnå mål med OKR

Oppnå mål med OKR

OKR er en type målstyring som brukes av av rekke anerkjente bedrifter, deriblant Google, Spotify, Linkedin og Schibsted. For den drevne er OKR kjent som oppskriften på det å øke effektivitet i bedriften, alt ved å besvare noen få spørsmål. I dette innlegget kan du lære hva OKR er, hvordan man bruker det, og ikke minst hvorfor det bør brukes.

Foto av engin akyurt på Unsplash

Hva er OKR?

OKR er kort for «Objectives and Key Results», og er ifølge John Doerr et målstyingsverktøy for bedrifter, team og enkeltpersoner. Det finnes mange måter å styre mål på, men bruker du denne versjonen riktig kan det lede deg og din bedrift til suksess. Med OKR er hensikten å ta strategien ut i hele organisasjonen, gruppen eller teamet. På den måten settes en felles retning slik at alle i organisasjonen kan strekke seg etter samme mål.

Så hvordan går man frem? Det første du må finne ut er hva som skal oppnås, ikke mer og ikke mindre:


⚓️Objective, eller mål, skal være konkret, handlingsorientert og (ideelt sett) inspirerende. Dette er kvalitative mål som skal få deg opp om morgningen, og som du kan streve etter. Det kan være litt ukomfortabelt å sette hårete mål, men hårete mål gir som regel hårete resultater.
Dårlig Objective: Lage en kul nettbutikk for målgruppen.
God Objective: Skape en brukervennlig og fullt fungerende nettbutikk, og tilegne oss kunnskap til å markedsføre den på en måte som gir bedrift X et potensial til å å bli en anerkjent leverandør av produkt Y.

🚀Key Results, eller nøkkelmål, handler om hvordan du skal komme deg dit. Dette er kvantitative punkter som sier noe om dere har kommet i mål, og innebærer vanligvis 3-5 KR per Objective. Her er det viktig å ikke skrive ned «oppgaver», men heller Key Results som skal være målbare, spesifikke og dato-basert. Magien med Key Results er at det skal være enkelt å svare enten «ja» eller «nei» på om du har oppfylt kravene. Det finnes ikke rom for gråsoner eller tvil. Enten så har du klart det, eller så har du ikke det – enkelt og greit.
Dårlig KR: Lage e-postlister og skaffe abonnenter.
God KR: Lage E-postliste for nyhetsbrev og skaffe 250 abonnenter innen 1.juni (6/10).

Når perioden for målet er slutt, skal man se om resultatene er oppfylt eller ikke. Typisk varer en slik periode over et kvartal, men Objective kan gjerne strekke seg over et år så lenge Key Results rapporteres og oppdateres jevnlig.

Hvordan implementere OKR i bedriften

Fotoa av You X Ventures på Unsplash

Som nevnt finnes det et hav av ulike mål- og styringssett, og derfor kan det i noen tilfeller være vrient å få med hele bedriften på en ny og ukjent metode. Kom derfor raskt i gang, og legg ned tid på at alle i organisasjonen forstår konseptet med OKR. Et tips kan være å starte i det små, ved å dele opp bedriften i grupper etter arbeidsområde og jobbe seg utover.

Implementeres OKR riktig kan dette føre til stor suksessfaktor og effektivitet gjennom hele bedriften. Status på hvor godt man ligger an til å oppnå bedriftens OKR bør sjekkes hvert kvartal, men for å øke transparens anbefales det å rapportere status fortløpende hver uke. På denne måte kan alle i bedriften, teamet eller organisasjonen se eventuell fremgang eller tilbakegang, og tvinges til å handle deretter.

Foto av Icons8 Team på Unsplash

Praktisk eksempel på implementering:

For eksempel arbeider jeg og min eksamensgruppe i disse dager med å lage og lansere nettbutikk som en del av eksamen i e-varehandel og digital markedsføring. Foreleser Karl Philip Lund var fra første stund klar på at alle i klassen skulle bruke OKR under eksamen, og slik gjør vi det:

  • Først satt vi opp OKR for nettbutikken vi skal lage. Vi besvarte spørsmål som «hvorfor gjør vi dette?», «hva er det vi vil oppnå» og «hva må til for at vi skal oppnå det?»
  • Deretter publiserte vi dette i Basecamp – et samarbeidsforum der alle i klassen både kan legge ut egne OKR samt se hverandres. På denne måten er alle transparente.
  • Hver uke oppdaterer vi status på vår OKR. Hvordan ligger vi an? Har sannsynligheten for å nå målet økt, eller står vi fast noe sted? Kanskje ser vi at vi ligger for godt an til å fullføre en Key Result, og må øke målet? Husk at dersom alle ambisjoner er fullført, så har en satt for lave mål.

Foreløpig OKR for min eksamensgruppe:

Skjermdump fra Basecamp

Her har vi etter beste evne forsøkt å oppfylle de enkle men viktige kravene for en fullstendig OKR. Tallene i parentes bak alle Key Results illustrerer sannsynligheten for å oppfylle KR, og justeres fortløpende. Objective er konkret, handlingsorientert og inspirerende. Key Results er målbare, spesifikke, tidsavgrensede og ambisjonen er relativt høy. Vi fører også et lite notat hver uke, dersom det er behov for det. På denne måte kan alle i klassen, samt foreleser se og forstå både fremgang og endringer i vår OKR – ergo, vi er transparente.

Oppsummering

OKR er en ukomplisert og konkret målstyring som kan øke engasjement og effektivitet i bedriften dersom det implementeres og gjennomføres riktig. Det er viktig å holde målet konkret og inspirerende slik at hele bedriften er på samme bølgelengde, og nøkkelmålene må være målbare og spesifikke. Nøkkelen til å lykkes ligger i å arbeide transparent og samkjørt gjennom hele bedriften, slik at alle kan man se, forstå og handle etter hva som er nødvendig for å oppnå målet.

Kunne du tenke deg å prøve OKR neste gang du vil oppnå noe?

Kilder brukt:
– Doerr, John. 2018. «Measure What Matters»
– Sprint: OKR – målstyring for smidige selskaper
– Inevo: OKR målstyring
– Deloitte: Slik kan OKR hjelpe bedrifter med å nå målene sine
– TED-talk med John Doerr: Why the secret to success is setting the right goals

2 kommentarer til «Oppnå mål med OKR»

  1. Hei Stine!
    Spennende overskrift! Bra bruk av bilder, og gode underoversrifter. Du skriver godt og har en god struktur på innleggene. Neste utfordringer er å bruke en video for å krydre innleggene enda mer 🙂 Lykke til videre!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Follow by Email
Facebook
Twitter
Visit Us
LinkedIn